Met het levenstestament wijst u iemand aan om bij volmacht voor u zaken te regelen op het moment dat u iets overkomt waarbij u niet meer in staat bent u zaken te regelen. Let wel in deze situatie bent u niet overleden maar uw gezondheid is van een zodanige aard dat u niet meer in staat moet worden geacht uw zaken te regelen op de wijze zoals u dat feitelijk wenselijk acht.

Zonder een levenstestament zien wij vaak ernstige problemen ontstaan in de verdere voortgang van ondernemingen en te regelen zaken in de privésituatie. Simpelweg omdat uw omgeving naar de rechtbank zal moeten om toestemming te krijgen om zaken te kunnen regelen.

De rechter heeft vaak geen oog voor belangen van de onderneming of uw omgeving maar richt zich met name op diegene die door ziekte of ongeval niet meer in staat is zijn zaken te regelen. Hierdoor ontstaan vaak ernstige belemmeringen om zaken te regelen en zien we blokkeringen ontstaan in de voortgang of afwikkeling van zaken. Mogelijk is dit dus ook een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit.

Daar waar we vaak denken dat de gegeven omstandigheden zich enkel voordoen bij oudere personen waarbij al lang sprake is van een beëindigd of overgedragen onderneming moeten we toch vaak constateren dat problemen zich ook voordoen op leeftijden waarbij nog allerlei zaken dienen te worden afgewikkeld.

Adviesbureau van der Steen

Over ons

Tweets

Laatste nieuws

© Copyright. Adviesbureau van der Steen | Algemene voorwaarden - Privacybeleid
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com