Risicoanalyse

Ondernemen is risico nemen. Een ondernemer ziet mogelijkheden en uitdagingen, hij grijpt zijn kansen en weegt bewust af welke risico’s hij neemt en welke niet.

Na een calamiteit van enige omvang blijken bedrijven na 5 jaar vaak niet meer te bestaan.

Onze werkwijze

Adviesbureau VAN DER STEEN werkt op een persoonlijke manier, werkt praktisch gericht en is daadkrachtig ingesteld om de risico’s, samen met de ondernemer, op juiste wijze in beeld te brengen. Niet elk risico hoeft per se een bedreiging te zijn.

Adviesbureau VAN DER STEEN brengt samen met u, de ondernemer, de risico’s in beeld en tracht deze overzienbaar te maken. Er zijn vele mogelijkheden om uw risico’s beheersbaar te maken. De verschillende facetten zullen belicht worden waardoor u inzicht krijgt in de bedreigingen en de kansen welke de onderneming van u met zich mee brengt.

Wat is een risicoanalyse?

De risicoanalyse is geen simpel overzichtslijstje maar hoort een dynamisch proces te zijn dat meebeweegt met uw onderneming. In de ontwikkeling van uw onderneming komen er heel wat zaken op uw pad die vragen om aandacht:

  • Kwesties zoals de juiste ondernemingsstructuur, de bedrijfsopvolging, de overname en de reorganisaties, maar ook familiaire kwesties zoals het huwelijk, de geboorte van kinderen, een echtscheiding of een overlijden hebben grote invloed op u, uw onderneming en het (familie)vermogen;

  • Leveringsvoorwaarden zijn van cruciaal belang maar ook de wijze van omgaan daarmee vragen extra aandacht;

  • De kwalitatieve beoordeling van uw verzekeringspakket is van groot belang om eventuele teleurstellingen te voorkomen. Vele clausules en voorwaarden maken onderdeel hiervan uit en worden vaak pas onderwerp van gesprek na een calamiteit.

Adviesbureau VAN DER STEEN ondersteunt u op een breed terrein. Dankzij zijn eigen deskundigheid maar ook die van anderen krijgen klanten hoogwaardig maatwerk geleverd. Adviesbureau VAN DER STEEN weet hoe ver zijn expertise reikt en wanneer er externe specialisten ingeschakeld moeten worden.

Efficiënte samenwerking

Adviesbureau VAN DER STEEN beschikt over een uitgebreid netwerk van fiscaal juristen, notarissen, advocaten en specialisten op het gebied van vele terreinen. Door een efficiënte samenwerking met deze externe specialisten kunnen ook uw meest complexe vraagstukken samen opgelost worden.

Adviesbureau van der Steen

Over ons

Tweets

Laatste nieuws

© Copyright. Adviesbureau van der Steen | Algemene voorwaarden - Privacybeleid
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com